Welkom!

Deel je kennis met anderen in deze Flashgemeenschap!
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Wachtwoord opslaan?
Wachtwoord vergeten?

ASD / Andere handige scripts

diverse prototypes
3512 keer gelezen
(May 18, 2004)
Waardering: 1 keer gestemd 
 4 van de 5
Bijgaand een aantal prototypes die ik heb gemaakt voor een project en die misschien ook anderen van dienst kunnen zijn. Bij sommige van de prototypes wordt een van de volgende prototypes gebruikt (deze zijn niet van mezelf):

 

// T O L O C A L
// zet locale coördinaten om in globale
// clip = mc
// x en y zijn de coördinaten binnen de mc (dus meestal 0,0)
// voorbeeld: localX = toLocal(mc, 0, 0)[0]
_global.toLocal = function(clip, x, y) {
 clip.globalToLocal(point={x:x, y:y});
 return [point.x, point.y];
};

// T O G L O B A L
// zet globale coördinaten om in locale
// clip = mc
// x en y zijn de globale coördinaten
// voorbeeld: globalX = toGlobal(mc, 500, 50)[0]
_global.toGlobal = function(clip, x, y) {
 clip.localToGlobal(point={x:x, y:y});
 return [point.x, point.y];
};

// G E T N E X T D E P T H
// geeft eerst beschikbare diepte binnen mc
MovieClip.prototype.getNextDepth = function(){
        var t = -Infinity;
        for(var i in this){
                if(this[i].getDepth() != null && this[i]._parent == this){
                        t = Math.max(t, this[i].getDepth());
         }
}
return (t > -1) ? ++t: 0;
}


Hier komen de functies, geördend naar object:

G L O B A L

// C H E C K P R O P E R T Y
// geeft de property van de clip in de liberary die geëxporteert is voor actionscript
// clip = de identifier van de clip (string);
// property = de property
// voorbeeld: chechProperty ("myMC", "_totalframes")
_global.checkProperty = function(clip, property) {
 mc = _root.attachMovie(clip, "foob", _root.getNextDepth(), {visible:false})
 prop = mc[property]
 removeMovieClip(mc);
 return prop
}


A R R A Y

// C O U N T
// geeft het aantal benutte elementen van een Array
Array.prototype.count = function () {
 var num = 0;
 for (i=0; i<=this.length; i++) {
  if (this[i]) num++;
 }
 return num;
}

// C O N T A I N S
// zoekt een array af naar een bepaalde waarde
Array.prototype.contains=function(value){
 for(var z=0;z<this.length;++z){
  if(this[z] == value){
   return true
  }
 }
 return false
}M O V I E C L I P

// H I T T E S T G L O B A L
// geeft hitTest tussen mc en de coordinaten van een andere mc (clip), onafhankelijk waar de twee mc's genest zijn
// clip = de mc waarop hitTest wordt uitgevoerd
// sf = shapeflag (true/false)
MovieClip.prototype.hitTestGlobal = function(clip, sf) {
 clip.localToGlobal(obj={x:0, y:0});
 return this.hitTest(obj.x, obj.y, sf);
};

// L O C A L T O L O C A L
// rekent lokale coördinaten van mc om in lokale coordinaten van andere mc (clip)
// clip = de destinatie-mc
// x en y zijn de lokale coördinaten die moeten worden omgerekend
MovieClip.prototype.localToLocal = function(clip, x, y) {
 if (x == undefined) {
  x = 0;
 }
 if (y == undefined) {
  y = 0;
 }
 return toLocal(clip, toGlobal(this, x, y)[0], toGlobal(this, x, y)[1]);
};O B J E C T

// A D D L I S T E N E R S
// voert addlistener commando uit t.a.v. alle in de array opgesomde objecten
// voorbeeld: sender.addListeners([_root.mc, _root.mc2, _root.mc3])
Object.prototype.addListeners = function(Array) {
 for (i=0; i<Array.length; i++) {
  this.addListener(array[i]);
 }
}

S T R I N G

// C A P F I R S T
// maakt de eerste letter van de string tot hoofdletter
String.prototype.capFirst = function() {
 chars = this.split("");
 chars[0] = chars[0].toUpperCase();
 return chars.join("");
};
Geef hier je waardering: Matig 1 2 3 4 5 Geweldig!
  Waardering:
Download ( meld je eerst aan om te kunnen downloaden! )